Jubileusz 65-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula wygłasza przemówienie oraz składa życzenia dyrekcji szkoły z okazli 65-lecia

W piątek, 2 października, obchodzone było 65-lecie ZSCKR w Sokołowie Podlaskim. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim, którym przewodniczył biskup Piotr Sawczuk. 

Po mszy świętej na sali gimnastycznej ZSCKR odbyła się część artystyczna, podczas której odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego, a także odczytany został fragment powieści “Chłopi” Władysława Reymonta. Następnie głos zabrali zebrani goście, na czele z Burmistrzem Miasta Sokołów Podlaski Bogusławem Karakulą.  

Jubileusz 65–lecia był również okazją, by podsumować i docenić tych wszystkich, którzy na przestrzeni wielu lat włożyli wielki wkład w nauczanie i wychowywanie młodzieży.  

Złotym medalem – odznaczeniem państwowym w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za 30-letnią służbę Państwu – zostały uhonorowane następujące osoby: 

• Pani Urszula Jarosz  

• Pani Wanda Steć 

• Pan Witold Sapieja. 

Srebrnym medalem za 20-letnią służbę Państwu zostali odznaczeni:  

• Pani Beata Czapska – Gram  

• Pani Anna Dmowska 

• Pan Karol Niemirka 

• Pan Maciej Makowski 

Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania odznaczeni zostali: 

• Pani Katarzyna Rytel 

• Pan Kazimierz Tarkowski.

Odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”  za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych przyznano: 

• Pani Elżbiecie Piotrowskiej

• Pani Dorocie Ratyńskiej 

• Pani Małgorzacie Stańskiej 

• Pani Marii Kalinowskiej 

• Pani Dorocie Zielińskiej 

• Pani Danucie Wronie 

• Panu Tomaszowi Grzegorczykowi 

• Panu Jarosławowi Góralczykowi 

• Panu Wiesławowi Błońskiemu.