Kolejne wsparcie z programu „Maluch+”

Maluch+

Miasto Sokołów Podlaski po raz kolejny otrzymało wsparcie finansowe z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W ramach modułu 2 Programu MALUCH + 2020 w zakresie kosztów bieżącego funkcjonowania, Żłobek Miejski w Sokołowie Podlaskim otrzymał 81.000 zł.

W piątek, 4 września br. Miasto reprezentowane przez Zastępcę Burmistrza Miasta – Krzysztofa Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta – Grażyny Grądzkiej podpisało umowę w tej sprawie z Wicewojewodą Mazowieckim – Sylwestrem Dąbrowskim.

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym. Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Miasto Sokołów Podlaski w ramach Programu „Maluch+” na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckiem w 2020 roku otrzyma dofinansowanie z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania maksymalnie 50 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Miasto Żłobku Miejskim w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Ks. Bosco 6.

Dofinansowanie zostanie wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem instytucji tj.:

  • wynagrodzeniem zatrudnionego personelu wraz z pochodnymi,
  • dostawę mediów,
  • opłat dotyczących lokalu,
  • wyżywienia,
  • wydatków związanych z utrzymaniem czystości, zakupów środków higienicznych,
  • wydatkami pośrednimi.