86 tysięcy na ochronę powietrza w mieście

sygnatariusze umowy

20 lipca odbyło się uroczyste podpisanie umowy o udzieleniu i przekazaniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

W imieniu Miasta umowę podpisali zastępca burmistrza – Krzysztof Dąbrowski oraz Elżbieta Hermanowicz – Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego. Umowę na realizację zadania podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego, pani Elżbieta Lanc i pani Janina Ewa Orzełowska.

Dzięki programowi „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” Miasto Sokołów Podlaski otrzyma z budżetu Województwa Mazowieckiego dotację w wysokości 86.100 zł. Wkład własny: 0,00 zł.

Dotacja: 100% kosztów zadania.

Środki te zostaną w całości przeznaczone na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych na terenie Miasta Sokołów Podlaski. Zgodnie z projektem programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego obowiązek wykonania inwentaryzacji oraz przekazania jej Zarządowi Województwa Mazowieckiego mają wszystkie samorządy z terenu województwa mazowieckiego w terminie do 31 stycznia 2021 r.