Świadczenia rodzinne – nowy okres zasiłkowy

Świadczenia rodzinne – nowy okres zasiłkowy

Informujemy i przypominamy, że realizatorem świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia „Dobry start” w Sokołowie Podlaskim jest Centrum Pomocy Socjalnej, ul.Wolności 26.

Oznacza to, że wnioski składane drogą tradycyjną w formie papierowej należy dostarczyć osobiście lub przesłać korespondencyjnie na adres Centrum. W tej formie wnioski można składać od 1 sierpnia.

Składając wnioski drogą elektroniczną, jako realizatora świadczeń należy wybrać Centrum Pomocy Socjalnej, w sytuacji gdy jest się mieszkańcem miasta. W tej formie wnioski można składać od 1 lipca.

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków na świadczenia informujemy:

– świadczenie wychowawcze, tzw.500+:

Okres świadczeniowy trwa do maja 2021r., zatem nie należy ponawiać wniosków o świadczenie. Na bieżąco wnioski składają wyłącznie rodzice na dzieci, dla których świadczenie nie zostało dotychczas ustanowione.

– świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Na nowy okres zasiłkowy funduszu alimentacyjnego zostało ustanowione nowe kryterium dochodowe i wynosi 900 zł na osobę w rodzinie, dodatkowo została wprowadzona tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Zgodnie z nowelizacją, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium jednak nie więcej niż wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego osobie uprawnionej, świadczenie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę.  W przypadku gdy różnica jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Wnioski do pobrania:

Monika Krzemieniewska