„Moja Woda” – dotacje na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe

Logo NFOŚiGW

Nowy program „Moja Woda” to inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Właściciele domów jednorodzinnych będą mogli uzyskać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, które zatrzymują wody opadowe lub roztopowe. Ta kwota nie będzie mogła przekroczyć 80% kosztów, które zostały lub zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 roku.

Wnioski składać można od 1 lipca 2020 r. do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Dotacje przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji, które pozwalają na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie danej nieruchomości.

Dzięki programowi „Moja Woda” będzie możliwość sfinansowania 20 tys. instalacji przydomowej retencji.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda