Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli w Leśnej Krainie

Konkurs dla nauczycieli w Leśnej Krainie

W marcu  Miejskie Przedszkole nr 4 Leśna Kraina ogłosiło Ogólnopolski Konkurs „Jeż – cudowny zwierz” adresowany do nauczycieli przedszkoli   i oddziałów przedszkolnych z terenu całej Polski. Konkurs trwał do końca kwietnia.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski i  Nadleśniczy Nadleśnictwa Sokołów.

Celem konkursu było dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami z innymi   nauczycielami. Propagowanie zajęć edukacyjnych prowadzonych w przedszkolach dotyczących środowiska życia i charakterystycznych cech  jeża, z uwrażliwieniem na ochronę przyrody.

Pomimo trudnych warunków jakie zapanowały w naszym kraju udało się konkurs zakończyć sukcesem. Na konkurs wpłynęło 25 scenariuszy zajęć edukacyjnych od 26 nauczycieli wychowania przedszkolnego z całej Polski.

Komisja konkursowa miała trudne zadanie. Uzasadniając wybór nagrodzonych prac stwierdziła że, temat konkursu na scenariusz zajęć dotyczący życia jeża okazał się inspirujący dla nauczycieli. Innowacyjność metod, wartość merytoryczna, kreatywność, pobudzanie wielozmysłowości dzieci, współpraca z nadleśnictwami oraz  ciekawe pomoce dydaktyczne, były decydującym czynnikiem wyboru.

W Komisji konkursowej zasiadali:

Ewa Zakrzewska – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina – przewodnicząca,

Maciej Wójcicki – zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Sokołów, koordynator konkursu,

– Katarzyna Nawacka – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina  i koordynator ds. współpracy z Nadleśnictwem Sokołów, koordynator konkursu.

Spośród nadesłanych prac i projektów komisja wyłoniła i nagrodziła następujących laureatów:

I miejsce:  Pani Marta Artysiewicz i Pani Iwona Czujak z Przedszkola Miejskiego nr 29      im. Akademii Uśmiechu w Olsztynie,

II miejsce: Pani Monika Rakowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzelcach Wielkich,

III miejsce: Pani Edyta Graczyk z Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina w Sokołowie Podlaskim.

Ponadto komisja wyłoniła wyróżnienia, które otrzymują:

– Pani Wioletta Jachymczak z Gminnego Przedszkola w Buczku,

– Pani Monika Tymińska z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sokołowie Podlaskim,

– Pani Joanna Józefowicz z Punktu Przedszkolnego „Promyczki” w Białymstoku,

– Pani Katarzyna Witkowska z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sokołowie Podlaskim.

Uczestnikom konkursu nagrody ufundował

 Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski

oraz

Nadleśniczy Nadleśnictwa Sokołów.

Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym laureatom gratulujemy !

foto: Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli w Leśnej Krainie - jeż13 225x300