Nabór do klasy „sportowej” w SP 3 na rok szkolny 2020/21

Nabór do klasy sportowe w SP3

W dniu 14.05.2020 r. o godz. 16.30 I 18.00 ( w 2 grupach- godz. do wyboru) odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej  nr 3 ul. Repkowska 3 w Sokołowie Podlaskim spotkanie organizacyjne przeznaczone dla rodziców uczniów zainteresowanych rozpoczęciem nauki od 01.09.2020 r  w klasie usportowionej w tutejszej placówce.

Spotkanie odbędzie się na hali sportowej z zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

                                                          Zainteresowanych zapraszają:

                                                           Dyrektor PSP nr 3- K. Sikorska

                                                           Dyrektor OSiR w Sokołowie P.- S. Chadaj

                                                           Trener- M. Świerk


Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sokołowie Podlaskim rozpoczyna nabór do klasy z rozszerzonym wychowaniem fizycznym o profilu koszykówka dziewcząt / piłka nożna chłopców.

Do aplikowania zapraszamy dziewczęta i chłopców urodzonych w 2010 roku , czyli uzyskujących promocję do klasy IV w roku szkolnym 2020/2021.

Klasa podlega standardom nauczania MEN obowiązującym w placówkach oświatowych i dodatkowo oferuje :
* autorski program wychowania fizycznego,
* zwiększoną liczbę godzin w-f (8 godzin tygodniowo),
* nauczyciel prowadzący zajęcia – Mariusz Świerk,
* korzystanie z obiektów sportowych na terenie miasta,
* liczebność klasy 20-24 uczniów (z podziałem na 2 grupy)

Pierwszy etap naboru to deklaracja rodziców. Czas na jej złożenie upływa 1 czerwca 2020 roku.
Deklaracje należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sp3sokolowpodl.pl.

W treści maila o temacie „Nabór do klasy WF” proszę podać imię i nazwisko dziecka „Deklaruje/my chęć podjęcia nauki mojego/naszego dziecka x w klasie IV z rozszerzonym wychowaniem fizycznym w roku szkolnym 2020/2021] oraz telefon kontaktowy.

O przyjęciu do klasy decyduje termin wpłynięcia deklaracji.

(Istnieje możliwość przeprowadzenia testów sprawności ogólnej i specjalistycznej z zakresu piłki nożnej i koszykówki w przypadku dużej liczby chętnych).