Funkcjonowanie Urzędu Miasta podczas epidemii COVID-19

Koronawirus

Komunikat z dnia 16 marca 2020 roku Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski w sprawie zmian w organizacji pracy Urzędu Miasta Sokołów Podlaski i obsługi interesantów

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19, w trosce o zdrowie i życie Państwa i pracowników informuję, że od dnia 16 marca 2020r. do odwołania, budynek Urzędu Miasta Sokołów Podlaski przy ul. Wolności 21 jest zamknięty dla interesantów.

Skorzystaj z urny

Dokumenty można dostarczyć, wrzucając je do urny wystawionej przed wejściem do urzędu od ul. Armii Krajowej.

Podania i wnioski w sprawach administracyjnych przyjmowane są również pocztą elektroniczną na adres um@sokolowpodl.pl oraz faksem pod numerem 25 7817508.

W wyjątkowych sytuacjach i sprawach wejście do budynku jest możliwe po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub elektronicznym.

Kasa w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski jest zamknięta. Proszę o dokonywanie wpłat na konta Miasta Sokołów Podlaski przelewem internetowym, za pośrednictwem banków lub poczty. Numery kont bankowych poniżej:

 • 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046 – wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłata skarbowa
 • 51 1240 2715 1111 0010 4729 0962 – wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • 47 1240 2715 1111 0000 3272 6033 – wpłaty wadium na przetarg
 • 76 1240 2715 1111 0010 4311 7281 – rachunek dochodów budżetu

Urząd Stanu Cywilnego w Sokołowie Podlaskim sporządza akty zgonu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 25 781 75 71 (…72). Zgłoszenie urodzenia dziecka może być dokonane poprzez platformę ePUAP przez osobę posiadającą profil zaufany lub osobiście po telefonicznym potwierdzeniu terminu w zaproszeniu.

W pilnych sprawach z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych możliwe jest złożenie stosownych wniosków lub odbiór dowodu osobistego po uprzednim telefonicznym umówieniu dnia i godziny pod nr tel. 25 781 75 42.

Rekomenduję osobom posiadającym profil zaufany – ePUAP załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną.

Numery telefonów do Sekretariatu Burmistrza, wydziałów i samodzielnych stanowisk w Urzędzie Miasta:

 • Kancelaria Ogólna: 25 7817500, fax 7817508
 • Sekretariat Burmistrza Miasta: 25 7817510
 • Planowanie Przestrzenne: 25 7817527
 • Mienie Komunalne: 25 7817526
 • Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska: 25 7817503
 • Wydział Inwestycji i Dróg: 25 7817552
 • Podatki: 25 7817504
 • Kasa: 25 7817505
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej: 25 7817506
 • Ewidencja Ludności: 25 7817507
 • Oświata: 25 7817544
 • Wydział Funduszy / Program „Czyste Powietrze”: 25 7817561, 7817563

Burmistrz Miasta
Sokołów Podlaski
/-/ Bogusław Karakula