Nagłówki

Spotkanie w sprawie profilaktyki koronawirusa

Uczestnicy spotkania

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski p. Bogusława Karakuli dnia 10 marca odbyło się spotkanie z kierownikami miejskich jednostek organizacyjnych nt. profilaktyki zarażenia koronawirusem.

Pan Bogusław Karakula zarządzeniem Burmistrza Miasta wprowadził zakaz organizowania, przez podległe organom Miasta jednostki, wydarzeń, zawodów sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych o charakterze międzyinstytucjonalnym, międzygminnym i regionalnym, w których udział bierze powyżej 100 uczestników. Zakaz nie dotyczy Sokołowskiego Ośrodka Kultury i obowiązuje od dnia dzisiejszego do odwołania.

Zaznaczył, że z informacji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sokołowie Podlaskim wynika, że mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego nie mają powodów do niepokoju, bowiem na dzień dzisiejszy nie występują podejrzenia o zarażeniu koronawirusem.

Podkreślił, że niezależnie od tego bardzo ważna jest profilaktyka zalecana przez Głównego Inspektora Sanitarnego, a mianowicie: częste mycie rąk, dezynfekcja i unikanie bliskich kontaktów z osobami, u których występują symptomy zarażenia.

Dyrektorzy jednostek zdali raport Burmistrzowi Miasta z podjętych dotychczas działań profilaktycznych.