Rekrutacja do Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim ogłosiła nabór na rok szkolny 2020/2021.

Nauka w szkole jest bezpłatna. Szkoła kształci uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież w następujących specjalnościach:
•akordeon
•trąbka
•fortepian
•gitara
•skrzypce
•flet poprzeczny
•klarnet
•saksofon.
Szczegółowe informacje oraz „Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły Muzycznej I st. w Sokołowie Podlaskim” dostępne są na stronie www.szkolaoginskiego.pl (w zakładce Rekrutacja).
Formularze należy składać w sekretariacie Szkoły Muzycznej I st. w Sokołowie Podlaskim (ul. Repkowska 3) w terminie do 30 kwietnia 2020 r.
Badanie uzdolnień kandydatów do Szkoły odbędzie się w czerwcu 2020 r.

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej I stopnia