O ważnych dla miasta sprawach na sesji powiatu

Burmistrz Miasta na sesji rady powiatu

Skąd biorą się grube miliony na RiT i czy dalsze utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta jest zagrożone? O postępach przy realizacji RiT, finansowaniu inwestycji i perspektywach wspólnego utrzymania dróg burmistrz Sokołowa Podlaskiego Bogusław Karakula mówił na sesji Rady Powiatu Sokołowskiego w piątek, 28 lutego.
Konieczność swojego wystąpienia burmistrz wyjaśnił następująco:
– Są dwie ważne kwestie, które nurtują nie tylko burmistrza, ale i mieszkańców Sokołowa i z nimi mieszkańcy Sokołowa zwracają się do mnie. Pierwsza to RiT – powiedział i przypomniał początki programu.
RiT w 2016 r ogłosił marszałek województwa mazowieckiego.
Miasto postanowiło z niego skorzystać wspólnie z ówczesnym zarządem powiatu. Program nie był skierowany do samorządów miejskich ani gminnych, ale do samorządów powiatowych i miast na prawach powiatu. W województwie mazowieckim został podzielony na pięć części. Miasto znalazło się w regionie, gdzie głównym dowodzącym było miasto Siedlce, a za nim powiat sokołowski. Powiat był beneficjentem, miasto zaś tylko partnerem.
– Tylko i aż partnerem, ponieważ główne inwestycje i większość pozyskanych pieniędzy była skierowana na inwestycje w mieście Sokołów. Przy podziale ustaliliśmy, że miasto Sokołów Podlaski będzie dofinansowywało udział własny w inwestycjach na drogach powiatowych na terenie miasta w połowie. Podział wyglądał następująco: 80 proc. stanowiły środki Unii Europejskiej dystrybuowane przez marszałka województwa mazowieckiego, 10 proc. otrzymaliśmy z budżetu państwa. Ponieważ powiat sokołowski prowadzi i rozlicza te inwestycje umówiliśmy się, że miasto dokłada 5 proc. udziału własnego i 50 proc. kosztów niekwalifikowanych. To one są głównym składnikiem ogólnych kosztów, które wspólnie ponosimy – wyjaśniał burmistrz – Po rozstrzygnięciach przetargowych kosztów niekwalifikowanych zrobiło się więcej, niż zakładaliśmy. Wówczas powiat sokołowski zwracał się do miasta. Miasto zawsze akceptowało wyższe wydatki. Kwoty wnioskowane zawsze były wypłacone – powiedział burmistrz.
Ogólna wydana na RiT kwota brutto to 17 mln 646 tys. 27 zł i 63 gr. Trwa rozbudowa ul. Marii Curie Skłodowskiej – ul. Baczyńskiego, zadanie jeszcze nie zostało odebrane. Tam z UE mamy 11 mln 191 tys. 683 zł, z budżetu państwa 3 mln 18 tys. 872 z. Powiat sokołowski dołożył 1 mln 639 tys. a miasto 1 mln. 794 tys. 461 zł. To oznacza, że powiat dołożył 9,29 proc. a miasto 10, 17 proc.
Jedna inwestycja jeszcze nie jest rozliczona. To inwestycja warta 1 mln 703 tys. 214 zł. Powiat dokłada 3,7 proc 62 tys. 545 zł, a miasto 10,24 co daje 174 tys. 442 zł. Po rozliczeniu udział miasta jeszcze wzrośnie.
– Ponieważ zadanie realizowane jest na ulicach miejskich i powiatowych, trzeba zaznaczyć, że na ulicach miejskich miasto pokrywa 100 proc. wkładu własnego, bez udziału powiatu. Chciałbym, aby te dane jasno o tym świadczyły. Mieszkańcy przychodzą i pytają, co miasto robi, bo podobno dokłada do tego tylko 5 proc. Taką wersję mogli zasłyszeć podczas spotkań z przedstawicielami powiatu – podsumował burmistrz.
Drugą niepokojącą kwestią jest planowane przez powiat wymówienie umowy z miastem dotyczącej utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta. Do tego także odniósł się burmistrz.
– Ich utrzymanie nie zakłada jedynie prac zimowych. To także utrzymanie terenów zielonych i ścieżek rowerowych czy chodników. W ramach dobrej, trwającej już od lat współpracy wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Powiatowych z wnioskiem o zwiększenie kwoty w ramach porozumienia z 340 tys. na 440 tys. zł. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czytając porządek sesji znalazłem punkt mówiący o wypowiedzenie porozumienia z miastem. My mamy już pozawierane umowy długoterminowe z firmami zajmującymi się utrzymaniem dróg, w tym powiatowych biegnących przez miasto. Płacimy ryczałtem za gotowość i utrzymanie zieleni, są umowy podpisane na dwa lata.
O zwiększenie kwoty, jaką powiat miałby przekazać miastu na utrzymanie dróg powiatowych władze miasta wystąpiły 16 października 2019 r. Na utrzymanie terenów zielonych rocznie wydaliśmy ponad 140 tys. zł. Kiedy chce się wypowiedzieć umowę daje się jasny sygnał, że coś jest nie tak lub wypowiada się umowę z wyprzedzeniem.
Przed nami kolejna inwestycja w ramach RIT, na ul Wilczyńskiego Niecieckiej. – Tu też będziemy musieli dołożyć większą kwotę, niż zakładano. Powiat zwrócił się już do nas z prośbą.
Czy miasto dołoży? Dołożymy, ale dopiero jeśli będziemy traktowali się poważnie Miasto nie jest chłopcem do bicia i nie pozwolimy sobie na to, nie zasłużyliśmy na to – zapowiedział burmistrz.
– Ponadto powiat wystąpił do miasta o dofinansowanie inwestycji budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ks. Bosko i Piłsudskiego. Miasto nie ma żadnego obowiązku, żeby dofinansowywać tę inwestycję. Koszt po przetargu wynosi przeszło 300 tysięcy złotych. Obie te ulice są bowiem ulicami kategorii powiatowej. Powiat chce, żeby miasto dofinansowało zadanie w wysokości 50%. Nie wiem, czy miasto powinno dofinansowywać tę inwestycję. Może dołożymy 5 proc. a nie 50 proc, tak jak oczekuje tego powiat.