Harcerze pomogą seniorom

Obrazek promocyjny

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, Centrum Pomocy Socjalnej i Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Sokołowie Podlaskim uruchamiają program wsparcia dla sokołowskich Seniorów.

Seniorzy, osoby niepełnosprawne, które nie mają w swoim otoczeniu rodziny i bliskich, a także osoby samotnie wychowujące dzieci, które na czas zakupów nie mają możliwości zapewnienia im opieki, a które:

  • nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych higienicznych, czy lekarstw,
  • nie mają bliskich, którzy mogliby je zrobić,

mogą skorzystać z pomocy pracowników Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie i harcerzy – wolontariuszy Komendy Hufca ZHP w Sokołowie Podlaskim.

Zakupy będą dokonywane za kwotę otrzymaną od osoby zainteresowanej i przekazane za rozliczeniem przez pracowników CPS i harcerzy ZHP. Uwaga! Za zakupy płaci osoba zainteresowana, na podstawie faktury wystawionej przez sklep, która zawiera imię, nazwisko i adres osoby zamawiającej ww. usługę. Dostarczenie zakupów jest nieodpłatne.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodzin seniorów o zapewnienie swoim bliskim szczególnej opieki oraz zaopatrzenie ich w niezbędne produkty spożywcze, wodę oraz artykuły higieniczne i lekarstwa. Program pomocy został stworzony z myślą o samotnych lub schorowanych seniorach
z miasta Sokołów Podlaski.

Osoby potrzebujące pomocy mogą dzwonić w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00 pod nr telefonu CPS w Sokołowie Podlaskim:

25 787 27 39 lub 25 781 65 99

Osoby, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu.