Samorządowcy z Dubna z wizytą w Sokołowie

Delegacja z Dubna w Urzędzie Miasta

W dniach 26 – 28 lutego gościliśmy w naszym mieście delegację z miasta Dubno na Ukrainie. Radni z naszego miasta partnerskiego przybyli, by zapoznać się z funkcjonowaniem samorządu lokalnego w Polsce.

Podczas spotkania na sali konferencyjnej goście zapoznali się z prezentacją dotyczącą budżetu miasta i zadań realizowanych przez Burmistrza i Urząd Miasta. Głos zabrali: Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, p. Bogusław Karakula, p. Maria Grądzka – Skarbnik Miasta, p. Krzysztof Góral – Nacz. Wydz. Inwestycji i Dróg, p. Zbigniew Bocian – prezes PUiK oraz p. Jarosław Tokarski – Nacz. Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

W następnej kolejności zgromadzeni udali się na wycieczkę po mieście, obejmującą m. in. Szkołę Podstawową nr 2, Bibliotekę, Park Przemysłowy i Sokołowski Ośrodek Kultury. Zakończeniem było zwiedzanie muzeum Wielkiego Gościńca Litewskiego „Stacja Sokołów”.