Nagłówki

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

W dniu 6 lutego 2020 r. Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Zarządzeniem Nr 22/2020 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sokołowa Podlaskiego w zakresie kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.