Światło, które daje moc…

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To stamtąd co roku skauci odpalają płomień, który w sztafecie światła dociera do wszystkich, którzy chcą go przyjąć. Niosąc lampiony z Betlejemskim Światłem Pokoju do parafii, urzędów i domów, harcerze dzielą się radosną nowiną i krzewią uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

W tym roku nasi sokołowscy harcerze odebrali Betlejemskie Światło Pokoju w Zakopanym, gdzie słowaccy skauci przekazali je Naczelniczce ZHP hm. Annie Nowosad,    a z jej rąk Światło odebrali phm. Katarzyna Nawacka członkini Komendy Hufca ZHP Sokołów Podlaski oraz HO Mateusz Pasik.

 Tegoroczne przesłanie sztafety światła odbywa się pod hasłem: „Światło, które daje moc…”, moc wiary, nadziei i braterskiej miłości. W ostatnich dniach Komendant Hufca ZHP Sokołów Podlaski phm. Sławomir Pasik przekazywał Światło z życzeniami błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia w asyście tych, którzy oficjalnie je odebrali. Sztafeta światła zawitała do Burmistrza Miasta Pana Bogusława Karakuli oraz zastępcy Burmistrza Miasta Pana Krzysztofa Dąbrowskiego, Starosty Powiatu Sokołowskiego Pani Elżbiety Sadowskiej i zastępcy Starosty Powiatu Sokołowskiego Pana Ryszarda Domańskiego. Dotarła do Wójta Gminy Sokołów Podlaski Pana Janusza Kura, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym       i Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Światło, które daje moc zagościło również w Nadleśnictwie Sokołów, a odebrał je Nadleśniczy Nadleśnictwa Sokołów Pan Robert Płocki, w Sokołowskim Ośrodku Kultury u Pana Dyrektora Marcina Celińskiego. Komendant Hufca odwiedził również z życzeniami i Światłem Komendę Powiatową Policji    i Państwową Straż Pożarną. Betlejemskie Światło Pokoju uroczyście zaniesione zostało także do wszystkich sokołowskich parafii przez harcerzy i zuchów naszego hufca, skąd każdy może zabrać je do swojego domu.

Niech każdy zapali Światło w swoim domu podczas wieczerzy wigilijnej, niech rozproszy mrok i zajaśnieje razem z mocą nowonarodzonego maleńkiego Pana i niech da wszystkim moc dobra.

Zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Sokołów Podlaski życzą wszystkim błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Czuwaj !