Pamięci prof. Henryka Wiśniewolskiego

foto: Henryk Wiśniewolski - portretowe

Śp. prof. Henryk Wiśniewolski – wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń, społecznik, radny i przewodniczący Komisji ds. warunków życia ludności, porządku, czystości, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w latach 1990 – 1994. Jak zawsze mówił o sobie – koordynator wolontariatu – senior. Angażując się w 1989r. w tworzenie i działalność Komitetu Obywatelskiego był jednym z autorów struktur samorządowych po pierwszych demokratycznych wyborach do samorządu miejskiego w naszym mieście. Kochał ludzi i Ojczyznę.

Jako mieszkaniec był zawsze wrażliwy na problemy i potrzeby drugiego człowieka. Bardzo leżały Mu na sercu sprawy naszej małej Ojczyzny i możliwości budowania lepszych warunków do życia na gruncie zgody, kompromisu, uczciwości i dekalogu.

Był człowiekiem prawym, bezinteresownym i honorowym, godnym szacunku i zaufania. Kierując się troską o zachowanie dziedzictwa historycznego założył Fundację Ochrony Cmentarzy i Pamiątek Historycznych w Sokołowie Podlaskim.

Wielką nadzieję pokładał w edukacji i dobrym wychowaniu młodych w duchu wiary chrześcijańskiej dlatego też aktywnie wspierał erygowanie w Sokołowie Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego na fundamentach przedwojennego gimnazjum, a także Przedszkola Sióstr Salezjanek.

Do końca aktywnie uczestniczył w życiu publicznym, w pracach Rady Miejskiej, interesował się bieżącym funkcjonowaniem miasta przedkładając wiele ciekawych inicjatyw. Za to wszystko pragnę Tobie z całego serca podziękować, Panie Profesorze!

Dziękuję za liczne spotkania i życzliwe rady, mocno zakotwiczone w chrześcijańskich wartościach. Dziękuję za Przesłania, które do nas kierowałeś, przepełnione troską o losy naszego Miasta i Ojczyzny, a kończące się zawsze mottem: „Bonum facere volimus – Dobro czynić pragniemy”.

Niech ono zapadnie głęboko w naszej pamięci i sercach i pozostanie testamentem dla nas i następnych pokoleń.

Dziękując za wszelkie dobro, którym dzieliłeś się z nami przez ponad pół wieku żegnam Drogiego Pana Profesora w imieniu własnym, mieszkańców Sokołowa Podlaskiego, radnych wszystkich kadencji i moich współpracowników.

Panie Profesorze, pozostajesz w naszej pamięci jako człowiek zacny i szlachetny. Śpij w pokoju!

/-/ Bogusław Karakula
Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski