Święto Niepodległości w Przedszkolu nr 3

Przedszkolaki podczas uroczystości

W wychowaniu patriotycznym dzieci istotne jest kształtowanie wartości takich jak honor, miłość do kraju, zachowanie tożsamości narodowej, ojczyzna. Nie da się budzić patriotyzmu bez fundamentalnej wiedzy o przeszłości własnej ojczyzny, dlatego wspólne przeżywanie świąt narodowych ukazuje dzieciom czym jest patriotyzm.

W naszym przedszkolu 8 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji wszystkie dzieci przyszły do przedszkola w odświętnych strojach i wszystkie grupy zebrały się w sali gimnastycznej, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas Polaków dzień.

Część oficjalną uroczystości rozpoczęła pani Wioletta Skorupka nauczyciel przedszkola, która przywitała zgromadzonych jednocześnie zapraszając na część artystyczną. Montaż słowno – muzyczny przygotowały dzieci z grupy Kubusie wraz z nauczycielami panią Wiolettą Skorupka oraz panią Urszulą Ciach. Dzieci podczas występu recytowały wiersze patriotyczne opowiadające o historii Polski, ale także te tłumaczące sens współczesnej polskości oraz namawiające do dostrzegania piękna ojczyzny, śpiewały piosenki oraz zatańczyły taniec z flagami. Występ przedszkolaków, ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony został gromkimi brawami. Dokładnie o godzinie 11.11 przyjmując właściwą postawę, ,na baczność”, cała społeczność przedszkolna dumnie odśpiewała hymn Polski, ,Mazurek Dąbrowskiego”. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do ojczyzny, do wolnego kraju jego kultury i tradycji oraz utrwalenie symboli narodowych naszego państwa. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem Czynu Niepodległościowego przez dzieci 6-letnie.