Leśna Kraina świętuje urodziny Ojczyzny

Przedszkolaki podczas uroczystości

Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli.

        08. listopada  Leśna Kraina w sposób bardzo uroczysty świętowała urodziny Ojczyzny. Przedszkolaki  z wielkim zaangażowaniem przygotowywały  się do tego ważnego wydarzenia.

         Uroczystość rozpoczęła się  piosenką  „Co to jest niepodległość?”, dzięki której mogliśmy poczuć ducha patriotyzmu. Dzieci z grupy „WIEWIÓRKI” przygotowały program artystyczny recytując wiersze  i śpiewając piosenki patriotyczne. Wszystkie dzieci tego ważnego dnia wyglądały odświętnie i uroczyście trzymając w rękach biało –  czerwone flagi. Było uroczyście i kolorowo, nie zabrakło zabawy przy piosence „Od morza, aż do Tatr”. 

         Odpowiadając na zaproszenie Ministra Edukacji Narodowej  Leśna Kraina po raz kolejny włączyła się do akcji „Szkoła do hymnu”. O godzinie 11.11 w ramach świętowania odzyskania przez Polskę Niepodległości  przyjmując właściwą postawę „na baczność”, społeczność przedszkolna dumnie odśpiewała 4-zwrotkowy hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. 

Tego dnia odbyło się także uroczyste podsumowanie Rodzinnego Konkursu Plastycznego „PODARUNEK DLA OJCZYZNY”,  którego organizatorem było nasze przedszkole oraz Nadleśnictwo Sokołów. Konkurs miał na celu wzmacnianie więzi rodzinnych i patriotycznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i dorosłych oraz ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec przyrody.

Komisja konkursowa w składzie: Maciej Wójcicki – Zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Sokołów oraz Ewa Zakrzewska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina stwierdziła, iż każda praca jest wyjątkowa, widać w  nich ogromną miłość do ojczyzny i włożone serce rodziny.

Na ręce dzieci zostały złożone gratulacje, pamiątkowe dyplomy oraz wspaniałe nagrody rzeczowe.