X Bieg Niepodległości

Plakat informacyjny

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w jubileuszowej 10 edycji Biegu Niepodległości w Sokołowie Podlaskim!

W tym roku Bieg odbędzie się w nowej lokalizacji – Park Przemysłowy przy ulicy Fabrycznej.

W ramach imprezy odbędzie się 7 biegów.

[start i meta każdego z biegów ma miejsce na wysokości strażnicy OSP Cukrownia w Parku Przemysłowym przy ul. Fabrycznej ]

I Bieg – „Przedszkole i młodsi” dziewczynki + chłopcy ok. 370 metrów / START 11:30

II Bieg – „Klasy 1 – 2 Szkoła Podstawowa” dziewczynki + chłopcy , około 430 metrów / START ok. 11:45

III Bieg – „Klasy 3 – 4 Szkoła Podstawowa” dziewczynki + chłopcy , około 715 metrów / START ok. 12:00

Ok. 12:20 – Dekoracja zawodników na podium pierwszych 3 biegów

Ok. 12:45 – Loteria z nagrodami rzeczowymi dla uczestników zakończonych pierwszych trzech biegów

IV. Bieg – „klasy 5 – 6 Szkoła Podstawowa” dziewczyny + chłopaki, około 900 metrów / START ok. 13:30

V. Bieg – „klasy 7 – 8 Szkoła Podstawowa” dziewczyny + chłopaki , około 1550 metrów / START ok. 13:45

VI Bieg – „Szkoły Średnie” dziewczyny ok 1550 m. [1 okrążenie] + chłopaki około 3100 m. [2 okrążenia]
/ START ok. 14:00

VII. Bieg – „OPEN” Kobiety około 3100 m. [2 okrążenia] i Mężczyźni ok. 4650 m. [3 okrążenia]
/ START ok. 14:30

Ok. 15:00 – Dekoracja zawodników na podium

Ok. 15:30 – Loteria z nagrodami rzeczowymi dla uczestników zakończonych biegów

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie do 6 listopada za pośrednictwem :

– poczty elektronicznej : sekretariat@osir.sokolowpodl.pl [ w temacie maila należy wpisać “BN 19 zgłoszenie”]

– telefonicznie : 25 781 26 67

– osobiście w biurze OSIR przy ul. Lipowej 50 w godzinach 7:00 – 15:00

Dane niezbędne do zgłoszenia:

– imię i nazwisko
– data urodzenia
– kategoria biegu
– rozmiar koszulki startowej [wymiary na grafice]

foto:  - tiszert

ZASADY UCZESTNICTWA

1/ Pełnoletni uczestnicy indywidualni muszą złożyć podpis na liście zgłoszeniowej który zaświadcza o zapoznaniu się z regulaminem imprezy, braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu długodystansowym oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2/ Niepełnoletni uczestnicy indywidualni muszą stawić się z rodzicem / opiekunem prawnym, który złoży podpis na liście zgłoszeniowej lub okażą zgodę zaświadczającą o zapoznaniu się z regulaminem imprezy, braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu długodystansowym oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Druk zgody do pobrania : https://tinyurl.com/y433zls8

3/ Udział w biegu może nastąpić wyłącznie w koszulce okolicznościowej z naklejonym numerem startowym (numery startowe i koszulki będą wydawane w biurze OSIR od 6 listopada).

4/ Każdy numer startowy będzie uprawniony do udziału w losowaniu nagród rzeczowych, które odbędzie się po zakończeniu ostatniego biegu imprezy.

5/ Uczestnicy poruszają się tylko i wyłącznie po wyznaczonej trasie; bieg nieoznakowanymi ścieżkami jest równoznaczny z dyskwalifikacją.

6/ O kolejności na mecie decyduje sędzia zapisujący wyniki biegu na mecie.

7/ Każdy Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym biegu.

8/ Pobranie numeru, koszulki i udział w biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”

NAGRODY

1/ Pamiątkowe koszulki i medale dla wszystkich uczestników.

2/ Statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych osób na mecie w poszczególnych kategoriach.

3/ Dyplom oraz nagrody rzeczowe dla najmłodszego i najstarszego uczestnika bez podziału na płeć.

4/ Nagrody niespodzianki (losowane wśród wszystkich uczestników po zakończeniu wszystkich biegów na podstawie numerów startowych).

INFORMACJE DODATKOWE

1/ Do dyspozycji uczestników biegu udostępnione będą namioty – przebieralnie. [ Organizator nie odpowiada za rzeczy w nich pozostawione ] .

2/ Po ukończeniu biegu każdy uczestnik jest uprawniony do otrzymania gorącego napoju oraz posiłku regeneracyjnego.

3/ Nad zdrowiem uczestników imprezy będą czuwali ratownicy medyczni z karetką.

4/ Organizator imprezy zapewnia ubezpieczenie wszystkim uczestnikom biegu.

5/ O wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Organizator imprezy, któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji Regulaminu.

6) Wszelkie informacje oraz wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.osir.sokolowpodl.pl oraz naszym FB.