Wsparcie dla szkoły na modernizację pracowni informatycznej

Uroczyste przekazanie dofinansowania

Miasto Sokołów Podlaski otrzymało dofinansowanie na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Realizacja programu będzie polegała na modernizacji istniejącej pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 poprzez nabycie sprzętu i zwiększenie ilości stanowisk uczniowskich. Zakupionych zostanie 10 stanowisk komputerowych dla uczniów (komputer stacjonarny z monitorem) oraz projektor multimedialny, tablica interaktywna, urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner), komputer przenośny, zestaw robotów edukacyjnych. Sprzęt zostanie zamontowany i skonfigurowany z elementami dotychczasowej pracowni informatycznej.

Wprowadzając „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” znaczącej poprawie ulegnie realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie informatyki w szkole. Nowoczesna pracownia informatyczna umożliwi skuteczną edukację dzieci i młodzieży. Zajęcia staną się bardziej atrakcyjne dla uczniów ze względu na możliwość samodzielnej pracy i prowadzenia projektów edukacyjnych (jeden uczeń – jedno stanowisko pracy) przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu – tablicy multimedialnej czy kamery cyfrowej. Uczniowie będą mogli zaznajomić się z zasadami programowania poprzez wprowadzenie robotów edukacyjnych.

Kwota otrzymanego wsparcia wynosi 47 500 zł.