Święto Szkoły Muzycznej

Uczestnicy uroczystości

22 października b.r. obchodziliśmy Święto Szkoły. Uroczystość związana była z pierwszą rocznicą istnienia sokołowskiej Szkoły Muzycznej, jak również z pierwszą rocznicą nadania Jej imienia Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego oraz z pierwszą rocznicą poświęcenia sztandaru.

Uroczysty apel rozpoczął się utworem skrzypcowym w wykonaniu nauczyciela Pana Tomasza Mirowskiego. Julia Jackowska i Jan Kraska – uczniowie prowadzący uroczystość – przywitali Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, zgromadzonych Rodziców i Uczniów. Dyrektor Szkoły Pani Aneta Mroczek przywitała zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Pan Bogusław Karakula, Z-ca Burmistrza Pan Krzysztof Dąbrowski, Wizytator CEA Regionu Mazowieckiego Pani Agnieszka Witomska, Dyrektorzy szkół, placówek miejskich, kulturalno-oświatowych, a także Prezesi i właściciele firm, którzy wspierają Szkołę.

Bohaterami Święta Szkoły byli Uczniowie klasy pierwszej, którzy w tym dniu składali ślubowanie. Pani Dyrektor Aneta Mroczek dokonała pasowania smyczkiem i wręczyła Uczniom pamiątkowe dyplomy i muzyczne upominki. W imieniu Samorządu Uczniowskiego, młodzi Konferansjerzy złożyli najmłodszym Koleżankom i Kolegom życzenia:

„Życzymy Wam, abyście systematyczną pracą i wytrwałością rozwijali swój talent. Życzymy również uśmiechu i tego, aby nasza szkoła stała się dla Was drugim domem. Chcemy Was zapewnić, że w trudnych chwilach zawsze możecie zwrócić się zarówno do Nauczycieli, jak i do nas”.

Apel był ponadto okazją do złożenia podziękowań Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły z okazji obchodzonego w minionym tygodniu Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia popłynęły od Uczniów oraz Rady Rodziców, w imieniu której głos zabrała Pani Monika Jackowska.

W trakcie spotkania nastąpiło wręczenie nagród Dyrektora, jak również złożenie wyrazów uznania i wdzięczności Sponsorom. Pamiątkowe statuetki wraz z szczególnymi podziękowaniami popłynęły dla obecnego na uroczystości Pana Bogusława Miszczuka – Prezesa Spółki SOKOŁÓW S.A., a także dla Państwa Elżbiety i Zbigniewa Seroczyńskich – właścicieli firmy POLSERO, którzy wspólnie ufundowali zakup nowego fortepianu dla Szkoły Muzycznej.

Podziękowania w formie dyplomów i upominków otrzymali również Uczniowie zaangażowani w organizację pikniku charytatywnego „Pomoc dla Uli”.

Część artystyczną wydarzenia rozpoczęło przedstawienie o patronie szkoły przygotowane przez Uczniów i opiekuna Samorządu Uczniowskiego Panią Katarzynę Grodzicką. Dla Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego, w postać którego wcielił się uczeń klasy trąbki – Wojciech Rusiniak, chór szkoły muzycznej pod dyrekcją Pani Dyrektor Anety Mroczek wykonał pieśń „Polskie kwiaty”. Zabrzmiał także znany polonez Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny” – na fortepianie utwór wykonała Pani Maja Rumocka.

Po okolicznościowej prezentacji głos zabrał Burmistrz Miasta Pan Bogusław Karakula, który nie krył zadowolenia z obecności na Święcie Szkoły Muzycznej jak i z jej istnienia. Uroczystość zakończył koncert w wykonaniu Uczniów i Nauczycieli. Na scenie wystąpili: Małgorzata Pyrzanowska z klasy I skrzypiec Pana Tomasza Mirowskiego, Zuzanna Malinowska z klasy II fortepianu Pani Mai Rumockiej, Orkiestra Ludwika Sarskiego w składzie: Pan Damian Szymczak – klarnet, Pan Piotr Tomala – akordeon, Pani Katarzyna Grodzicka – flet poprzeczny, Pani Martyna Chojnacka – akordeon i Pan Jarosław Wójcik – trąbka.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia i zapraszamy na kolejne uroczystości.

Katarzyna Grodzicka
Fot. Szkoła Muzyczna, J. Jackowski