Otwarcie Bazy LPR

Uroczyste otwarcie bazy LPR

Nowoczesna, dobrze wyposażona i zapewni nam bezpieczeństwo – taka właśnie jest otwarta w poniedziałek 7 października baza Śmigłowcowa Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS), Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim.

Udział w uroczystości wziął Wiceminister Zdrowia i Senator RP Waldemar Kraska, władze Mazowsza reprezentowała Janina Ewa Orzełowska. Uczestniczyli w niej także: Poseł na Sejm Marek Sawicki i Starosta Sokołowska Elżbieta Sadowska.

Władze miasta reprezentował Zastępca Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski Krzysztof Dąbrowski.

Mieszcząca się w Sokołowie Podlaskim baza składa się m.in. z budynku bazy, stacji paliw, elementów małej architektury, miejsc postojowych śmigłowca, ciągów pieszych i jezdnych oraz strefy końcowego podejścia i startów śmigłowca (FATO). Została ogrodzona.

Zrealizowany projekt objął dostawę i montaż przesuwnicy dla śmigłowca oraz dostawę pierwszego wyposażenia warsztatowego i medycznego.

Większość kosztów poniósł Urząd Marszałkowski, na które z budżetu województwa mazowieckiego zostało przeznaczone 8,6 mln zł.

Z kwoty tej sfinansowane zostało wykonanie dokumentacji budowy i rejestracyjnej strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca, dokumentacji inżynieryjno-geologicznej, opinii geotechnicznej, dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do wybudowania bazy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji.

Baza powstała, aby zwiększyć dostępność do Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Mazowsza, skrócić czasu dotarcia do nagłego zdarzenia i rozszerzyć zasięgu działania lotniczego zespołu ratownictwa medycznego.

Podczas uroczystego otwarcia bazy dziękowano władzom miasta Sokołów Podlaski za wsparcie i współpracę.

foto: Maciej Tomaszewski