26. Muzyczne Spotkania z Poezją Skarabeusz

Komenda Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Sokołowie Podlaskimzaprasza na 26. Muzyczne Spotkania z Poezją Skarabeusz pod hasłem „Dar Serc dla Uli”, które odbędą się 23 października
o godz. 18:00 w sali widowiskowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury.
Zaproszenie jest skierowane do tych, którzy chcą podzielić się swoją wrażliwością literacką czy muzyczną,
swoimi talentami artystycznymi i osiągnięciami twórczymi oraz do tych, którzy chcą spotkać i poznać wielu twórczych
i uzdolnionych ludzi. 
Będziemy wspólnie podziwiać i oklaskiwać Wschodzące Słońca – naszych debiutantów, bo słowo skarabeusz symbolizuje w Egipcie wschodzące słońce.Będziemy też podziwiać i oklaskiwać gwiazdy – naszych poetów i muzyków, artystów scen skarabeuszowych. Zaproszenie jest skierowane do ludzi, którzy na 24. Skarabeuszu podziwiali i oklaskiwali piękny występ Uli Tokarskieji do wszystkich, którzy chcą pomóc Uli, bo dla niej jest dedykowany ten koncert. 
W ramach Skarabeusza, 23 października od godz. 17:00 odbędzie się Kiermasz „dar SERC dla ULI”, z którego dochód zasili konto akcji „Pomóżmy Uli wygrać z chłoniakiem”.
Informacje dla występujących:
> wykonujemy  jeden utwór poetycki śpiewany lub recytowany 
>  zgłoszenia występów do 21.10. na adres e-mail: sokolowpodlaski@zhp.pl lub w Sokołowskim Domu Harcerza, ul. Kościuszki 11, tel. (25) 787 26 57, lub 504 809 026 – B. Hardej.
W zgłoszeniu powinno znaleźć się:
– imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu
– tytuł i autor wykonywanego utworu śpiewanego lub mówionego
– instrumentarium
– dane kontaktowe

Do zobaczenia!
hm. Bożenna Hardej
Komendantka Hufca ZHP
im. Janusza Korczaka
w Sokołowie Podlaskim

foto: 26. Muzyczne Spotkania z Poezją Skarabeusz - skarabeusz 723x1024