Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski

Projekt „Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 16.377,48 zł.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnocie mieszkaniowej, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu. Pomocą finansową objęte było zdjęcie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych. W roku 2019 wykonano transport i utylizację 6470,5 m2, co stanowi 77,646 Mg odpadów zawierających azbest. Koszt całkowity zadania wyniósł 32.754,97 zł, w tym 16.377,48 zł (50 %) pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast 16.377,49 zł stanowiły środki własne.

Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco przyjmowane są wnioski mieszkańców o dofinansowanie w/w zadania na rok 2020. Realizacja przedmiotowego zadania w 2020 roku będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania z funduszu.