Treblinka – Pamiętamy !

Sokołowscy harcerze w Treblince

W czasie II wojny światowej w sosnowym lesie przy żwirowni, niedaleko  stacji kolejowej Treblinka, od lata 1941 r. do końca lipca 1944 r. funkcjonował Karny Obóz Pracy – Treblinka I. Jego pomysłodawcą i organizatorem był starosta powiatu sokołowsko- węgrowskiego Ernst Gramss, Komendantem – Theo van Eupen. Przez obóz przeszło 20 tysięcy więźniów, z czego około 10 tysięcy zmarło lub zostało rozstrzelanych. Od lipca 1942 r. do listopada 1943 r. obóz Treblinka I  istniał „w cieniu”  obozu zagłady Treblinka II, oddalonego zaledwie o 2 km. Zamordowano tam ok. 800 tys. osób, głównie Żydów.

      W sobotę 7 września w Treblince odbyła się coroczna uroczystość patriotyczno-religijna ku czci ofiar karnego obozu pracy oraz z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tradycyjnie. Na zaproszenie Muzeum Treblinka na uroczystości religijno-patriotyczne ku czci ofiar Karnego Obozu Pracy w Treblince jak co roku stawili się harcerze i zuchy Hufca ZHP Sokołów Podlaski: 3 GZ Dzielne Plastusie z drużynową phm. Marzeną Pasik, 13 GZ mali Odkrywcy i 13 SDH Cichociemni im. gen.bryg. Elzbiety Zawackiej Zo z drużynową phm. Katarzyną Nawacką, 14 SDH Sokoły z drużynową pwd. Ewą Roguską, 33 SDH Avanti im. Danuty Siedzikówny Inki z drużynowym phm. Sławomirem Pasikiem, 41 SDH Kamyki z drużynową Małgorzatą Wojtczuk, oraz 45 SDH Cienie z drużynową hm. Anną Chmiel oraz drużyny Nieprzetartego Szlaku: 92 SDH Ż. NS „Duchy Lasu z drużynową phm. Anetą Nowotniak i 93 SDH M. NS „Duchy Lasu” z drużynowym hm. Grzegorzem Nowotniakiem. Obecność w Treblince była dla nich bardzo ważna, gdyż właśnie w tym miejscu zginął zamordowany przez Niemców patron Hufca ZHP Sokołów Podlaski Janusz Korczak.  Przybył też biskup senior Tadeusz Pikus i wielu  księży,  siostry zakonne, przedstawiciele władz samorządowych, państwowych urzędów i wielu instytucji, kombatanci i żołnierze, poczty sztandarowe szkół. Szczególnymi uczestnikami wydarzenia byli Zygmunt Chłopek i Jan Zawadzki – więźniowie karnego obozu pracy.

    
     O godz. 12.00. przy żwirowni rozpoczęła się Droga Krzyżowa. Nabożeństwo prowadził ks. kan. Józef Poskrobko, który w rozważaniach poszczególnych stacji nawiązywał do tragicznych losów więźniów. Krzyż podczas Drogi Krzyżowej nieśli harcerze. Najważniejszą częścią uroczystości była Msza św. przy pomniku w Miejscu Straceń, którą sprawował i kazanie wygłosił ks. bp Tadeusz Pikus. Mówił o historii obu obozów w Treblince i skrajnych warunkach życia więźniów, a także o tym, co pomagało przetrwać i zachować człowieczeństwo. Zebrani wysłuchali też okolicznościowego listu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego. List odczytał Edward Kopówka, dyrektor Muzeum Treblinka.   Na zakończenie  delegacje złożyły przed pomnikiem wieńce i kwiaty. W uroczystościach brał udział również reprezentant Chorągwi Mazowieckiej phm. Maciej Robak, który złożył wieniec w obstawie zuchów z 3 GZ Dzielne Plastusie i 13 GZ Mali Odkrywcy.