Termomodernizacja – To pierwszy etap

Żłobek miejski

Dobiegła końca termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Skłodowskiej oraz Przedszkola nr 3 i Żłobka Miejskiego przy ul. ks. Bosco. Termomodernizacja pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej i na oszczędności w zakresie zużycia energii. Przy okazji wymieniono część stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wymieniono parapety zewnętrzne, rynny i rury spustowe, ocieplono stropodachy budynków i przebudowano opaski wokół budynków. Niewątpliwie nastąpiła poprawa estetyki remontowanych dotychczas budynków. To był dopiero pierwszy etap. W przyszłym roku są zaplanowane termomodernizacje budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Przedszkola nr 2 przy ul Kościuszki.
O termomodernizację ubiegaliśmy się kilka lat.

– Jest bardzo potrzebna, ze względu na bezpieczeństwo. Budynek wymagał prac. Tynki odpadały. Przeprowadzona została wymiana 160 okien, termomodernizacja czyli ocieplenie budynku, opaska odwadniająca, pomalowaliśmy wnętrza. Liczymy na duże oszczędności energii i cieplejszą szkołę. Doceniamy też poprawę walorów estetycznych – mówi dyrektor SP nr 6 Kazimierz Soszka.

Termomodernizację docenia też kadra przedszkola.

– Wizualnie poprawił się na pewno wygląd zewnętrzny. Na elewacji namalowaliśmy bańki. Dały dzieciom wiele radości, każde z nich wybiera sobie „swoje” bańki.

To aspekt estetyczny i „zabawowy”. Najważniejsze, że budynek został ocieplony, wiec już w zbliżającym się sezonie liczymy na oszczędności w opłatach za centralne ogrzewanie – mówi dyrektor Jolanta Krysiak.

foto: Termomodernizacja – To pierwszy etap - fundusze logotypy 1024x98

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Przedszkola nr 3 i Żłobka Miejskiego są elementem projektu p/n. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Sokołowie Podlaskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPOWM 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna.