Pracowite lato

Burmistrz i skarbnik podczas sesji

W planowaniu, przygotowaniu, realizacji, w trakcie odbioru, po rozliczeniu – nawet podczas wakacji sokołowscy samorządowcy nie zwalniają tempa. Władze miasta starają się o kolejne dofinansowania.
Szczegółowy raport z prowadzonych działań, na ostatniej sesji Rady Miejskiej przeczytał burmistrz Bogusław Karakula. Lista zadań była długa.
Wnioski w realizacji
Trwa kontynuacja budowy Parku Przemysłowego na terenach dawnej Cukrowni, I etap z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Wartość zdobytego dofinansowania to 4 mln 872 tys. zł. Prace zakończ a się wraca z końcem br. Zostały złożone kolejne wnioski o płatności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Kolejny projekt będący w trakcie realizacji i także współfinansowany w RPO to „Sokołowski Tygiel Kulturalny”. Dofinansowanie wysokości 1 mln 368 tys. zł pozwoli na remont pomieszczeń w Centrum Informacji Historycznej o Sokołowie Podlaskim i regionie, potencjale turystycznym, związanym z historią Wielkiego Gościńca Litewskiego. Kolejne częściowe wnioski o płatność zostały złożone.
Rozpoczęła się termomodernizacja placówek oświatowych. Dofinansowanie wysokości 1 mln 611 tys. zł z RPO będzie przeznaczone na termomodernizację SP nr 4 (dwóch budynków ), SP nr 6, Przedszkola Miejskiego nr 2 , nr 3 i Żłobka Miejskiego. Termin zakończenia – październik 2020 r.
Nadal trwają prace przy przebudowie boiska na Stadionie Miejskiej przy ul. Lipowej. Dofinansowanie wysokości 820 tys. pochodzi z programu Sportowa Polska Ministerstwa Sportu i Turystyki i pozwoli na pokrycie części prac.
W realizacji mamy też program „Lokalny animator sportu” z Programu Orły Sporty. Zajęcia z dziećmi zostały dofinansowane kwotą 10 tys. 800 zł.
Złożone wnioski
1 marca br. złożyliśmy wniosek do programu Otwarte Strefy Aktywności OSA Z Rządowego programu małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej. Minister podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na budowę aż pięciu stref w wariancie rozszerzonym. Dofinansowanie wyniesie 250 tys. zł.
Odwołaliśmy się od decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nieprzyznaniu nam dofinansowania do projektu „Kompleksowa renowacja pomnika ks. Stanisława Brzóski wraz z otoczeniem”. Wniosek na projekt wart 300 tys. zł jest teraz w trakcie ponownej oceny.
W styczniu br. dostaliśmy od wojewody mazowieckiego dofinansowanie do konserwacji systemu alarmowego i na zakup wyposażenia dla potrzeb akcji kurierskich.
Z WFOŚiGW dostaliśmy 17 tys. 213 zł na wymianę pokryć dachowych z płyt azbestowo cementowych, w ramach „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.
Na ocenę czekają wnioski, w tym złożony do Urzędu Marszałkowskiego – chodzi o zabezpieczenie budynku 1-G na terenie Parku Przemysłowego i złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – na organizację wystawy stałej „Wielki Gościniec Litewski stacja Sokołów Podlaski”.
Do wojewody został złożony wniosek o wsparcie przebudowy ul Bartoszowej, od ul. Wojska Polskiego do ul. Św. Huberta.
Kolejny wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego, chodzi o dotację na budowę placu sportowo rekreacyjnego obok stadionu przy ul. Lipowej i o dofinansowanie doposażenia pracowni informatycznej w jednej ze szkół podstawowych.
Do MEN miasto skierowało wniosek o zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne warte 73 tys. zł dla SP nr 4.
W przygotowaniu są już kolejne wnioski planowane do złożenia. Dotyczą dofinansowania budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Lazurowej, Projektowanej i Chabrowej.
Prace trwają
W SOK powstaje Muzeum Wielkiego Gościńca Litewskiego
Na terenie Parku Przemysłowego trwa remont dawnego magazynu cukru, pakowni cukru i turbinowni.
Rozpoczęło się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej pomiędzy ul. Ząbkowską i Kosowską a także w ul. Projektowanej na odcinku od ul. Św. Huberta.

Już zakończone
Powstała dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Św. Anny, Św. Franciszka, Wysokiej, Szmaragdowej, Perłowej i Szafirowej, odcinek Miłej i placu ks. Brzóski.
Prace zakończyły się także przy budowie odcinka ks. Bosco, budowie oświetlenia Makowej Wrzosowej, drodze wewnętrznej od ul Świerkowej i Miłej, Węgrowskiej.

Niebawem kolejne przetargi
Przed nami przetarg na termomodernizację Miejskiego Przedszkola nr 3, Żłobka Miejskiego oraz budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 (dawnego Gimnazjum nr 1); budowy sieci wodociągowej w ul. Projektowanej, od ul. Żytniej,; remontu pomieszczeń w Przedszkolach Miejskich nr 2 i 5, sal lekcyjnych na piętrze SP nr 1.
Przygotowujemy się do opracowania dokumentacji kosztorysowo projektowej termomodernizacji budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo Rekreacyjnego przy ul Bulwar.