VI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 06.06.2019r., zwołuje się na dzień 10 czerwca 2019r. (poniedziałek) na godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta VI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały określającej wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski.
  4. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
  5. Zamknięcie sesji.