Misiowa olimpiada sportowa

Przedszkolaki podczas zawodów

Przekazywanie misia, bieg z misiem, przynoszenie książek do misiowej biblioteczki, układanie puzzli przedstawiających zdjęcie misiów, przejście przez gawrę niedźwiedzia, misiowa sztafeta itp. – z takimi konkurencjami musiały zmierzyć się nasze dzielne przedszkolaki, które 30 maja na Stadionie Miejskim, uczestniczyły w Misiowej Olimpiadzie Sportowej.

Olimpiadę, w ramach trzeciego już podsumowania miejsko-gminnej części projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury – Miasto i Gmina Sokołów Podlaski czytają Małemu Misiowi”, zorganizowało Miejskie Przedszkole nr 5 im. Kubusia Puchatka w Sokołowie Podlaskim. Projekt miał na celu rozwijanie czytelnictwa oraz współpracy między przedszkolami.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 5 Hanna Czartoryjska. Przywitała gości, wśród których byli przedstawiciele władz miasta oraz gminy: zastępca burmistrza Krzysztof Dąbrowski, wójt gminy Sokołów Podlaski – Janusz Kur, Grażyna Grądzka – skarbnik miasta, Mieczysław Sobieszczak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Towarzyszyli im również dyrektorzy sokołowskich placówek: Beata Nowakowska – dyrektor Żłobka Miejskiego, Jolanta Krysiak – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3; Ewa Zakrzewska – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina, Sławomir Chadaj – dyrektor OSiR; Elżbieta Lewczuk – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim. Na stadionie miejskim nie zabrakło także nauczycieli będących koordynatorami akcji.

Koordynator projektu – Anna Przesmycka-Krysiak odczytała treść listu senatora Waldemara Kraski, skierowanego do wszystkich uczestników wspomnianego wydarzenia oraz jego organizatorów, w podziękowaniu za zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia i zachęcanie młodych pokoleń do sięgania po literaturę dziecięcą.

Patronat honorowy nad projektem „Miasto i Gmina Sokołów Podlaski czytają Małemu Misiowi” objęli: Waldemar Kraska – senator RP; Bogusław Karakula – burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, Janusz Kur – wójt gminy Sokołów Podlaski. Instytucją wspierającą projekt była Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach – Filia w Sokołowie Podlaskim.

Elżbieta Lewczuk zachęciła wszystkich małych czytelników w wieku od trzech do sześciu lat do wzięcia udziału w projekcie „Książka na start”, który już od nowego roku szkolnego rozpocznie się w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach – Filii w Sokołowie Podlaskim.

Na stadionie miejskim ceremonię otwarcia Misiowej Olimpiady Sportowej zaprezentowały dzieci pięcio i sześcioletnie, które wykonały bardzo widowiskowe smerfne show, wypełnione dynamiczną muzyką, połączone z tańcem z pomponami dziewczynek oraz grą na piłkach w wykonaniu chłopców. Po takiej rozgrzewce wszyscy uczestnicy wydarzenia byli już gotowi do działania.

W tegorocznej edycji projektu wzięło udział dziesięć placówek z terenu miasta oraz gminy. Naszymi najmłodszymi uczestnikami były dzieci ze Żłobka Miejskiego. Oprócz nich na stadionie miejskim zaprezentowały się kilkulatki z sokołowskich przedszkoli: Miejskiego Przedszkola nr 3, Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina, Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Kubusia Puchatka oraz pobliskiego Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Nie zabrakło także przedszkolaków z placówek gminnych takich jak: Zespół Oświatowy w Grochowie – Przedszkole; Publiczne Przedszkole w Grochowie – oddział zamiejscowy w Czerwonce; Zespół Oświatowy w Nowej Wsi – Przedszkole; Przedszkole w Skibniewie. Tego dnia nie mogły być z nami przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 2, które także brały udział w projekcie.

Wszystkim towarzyszył pluszowy miś, który podczas trwania projektu wędrował po kolejnych placówkach: Miś Ryś, Karolek, Tuliś, Lili, Padi, Zuzia, Maksio, Pysio, Benio i Stefanek. Podczas olimpiady dzieci mogły wykazać się niesamowitą sprawnością fizyczną, ponieważ wzięły udział w aż dziesięciu konkurencjach takich jak: przekazywanie misia, bieg z misiem i jego plecakiem na plecach, przynoszenie książek do misiowej biblioteczki, układanie puzzli przedstawiających zdjęcie misia reprezentującego daną placówkę w projekcie, przejście przez gawrę niedźwiedzia (tunel animacyjny); misiowa sztafeta; skoki w workach, skoki na piłkach, przeciąganie liny, trafianie misiem do dziury w chuście animacyjnej.

Misiowa Olimpiada Sportowa połączona była z udziałem dzieci w V Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków „Sprintem do Maratonu”.

Na zakończenie turnieju władze miasta i gminy wraz z dyrekcją Hanną Czartoryjską oraz Anną Przesmycką-Krysiak – koordynatorem projektu wręczyli pamiątkowe medale, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez sponsorów dla dzieci, placówek oraz koordynatorów z poszczególnych jednostek. Wiceburmistrz Krzysztof Dąbrowski wyraził słowa uznania dla akcji promowania czytelnictwa na terenie miasta i gminy Sokołów Podlaski, w znakomity sposób połączonej ze sportem i aktywnością fizyczną na świeżym powietrzu. Podziw dla akcji wykazał również wójt gminy Janusz Kur. Obaj panowie złożyli gratulacje uczestnikom olimpiady, podziękowania dla organizatorów i osób zaangażowanych w projekcie a także zgodnie wskazali celowość kontynuowania projektu w latach kolejnych. Wszyscy goście zostali także zaproszeni na kubusiowe małe co nieco.

„Już kończymy to spotkanie – czarodziejskie zmisiowanie. W wielki świat literatury zaprowadził nas Mały Miś. Ściska on łapką wszystkie dzieci, a misiowa iskierka już do nich leci”.

Organizatorzy złożyli podziękowania dobroczyńcom, wśród których znaleźli się: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim; Kancelaria Ubezpieczeniowo-Finansowa Pani Agnieszki Tomaszewskiej; PUH Daisy H. Zalewski; J. Olszewski; Firma Edcom; PSB Mrówka w Sokołowie Podlaskim; Urząd Miasta Sokołów Podlaski i Urząd Gminy Sokołów Podlaski.