V Rajd Rowerowy Szlakiem Ottona Warpechowskiego

Uczestnicy rajdu

Dziś, krótko po godzinie 10:00, spod Domu Miłosierdzia wystartował V Rajd Rowerowy Szlakiem Ottona Warpechowskiego.

Organizatorami rajdu są Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie i Stowarzyszenie „Pomóżmy sobie razem” z Brzozowa, we współpracy m.in. z Miastem Sokołów Podlaski, gminą Sokołów Podlaski i gminą Bielany. Rajd odbywa się pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski Bogusława Karakuli, Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc i Senatora RP Waldemara Kraski.

Trasa rajdu prowadzi z Sokołowa Podlaskiego przez Brzozów, Czerwonkę Grochowską, Paczuski Duże i Węgrów do Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.

Otto Warpechowski(1917-1945 – młody polski archeolog prowadzący w okresie międzywojennym wykopaliska w okolicach Węgrowa i Sokołowa Podlaskiego brawurowo przekonał starostę Ernsta Gramssa, że Liw zbudowali Krzyżacy(!), co spowodowało rozpoczęcie odbudowy zamku na koszt III Rzeszy(!). Roboty nadzorował Warpechowski, za wiedzą władz polskiego państwa podziemnego. W ciągu 2 lat uzupełnił największe wyrwy w murach, uporządkował teren wzgórza, pokrył dachem wieżę, wykonał stropy i podłogi oraz urządził wystawę archeologiczną z zabytków odkrytych podczas eksploracji ruin.
http://liw-zamek.pl/zamek/historia