V edycja konkursu tańca ,,Tańczyć każdy może” w MP3

Przedszkolaki biorące udział w konkursie

,, Dziecko śpiewa zanim zacznie mówić

  więc muzyka zaczyna wszystko”

                                                                                              Pamela Brown

Rozpowszechnianie tańca i jego piękna można i należy rozpocząć już w wieku przedszkolnym. Praca z dziećmi, nauka kroków i układów tanecznych, samodyscypliny nie jest zbyt łatwa, ale przynosi ogromną satysfakcję, wywołuje w nauczycielu zadowolenie z osiągnięć dzieci. Dzieci chętnie tańczą, na zajęcia taneczne, które wyzwalają w nich naturalną potrzebę ruchu i skupienie, zawsze czekają z niecierpliwością. Dzieci tańczące potrafią już po kilku zajęciach panować nad własnym ciałem i dbać o sylwetkę w tańcu.

Dnia 02.04.2019 roku w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Sokołowie Podlaskim odbyła się V edycja konkursu tańca ,,Tańczyć każdy może”. Tym razem konkurs przebiegał pod hasłem  ,,Tańczące opowieści ruchowe”. Udział w konkursie wzięły dzieci ze wszystkich publicznych miejskich przedszkoli, Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek im. św. Marii Dominiki Mazzarello, oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im ks. Gen. Stanisława Brzóski oraz Żłobka Miejskiego.  Głównym celem tej edycji była  popularyzacja różnych form ruchowo – tanecznych oraz pobudzenie kreatywności artystycznej dzieci.

Konkurs zaszczycili swoją obecnością:

– aktorka teatralna i filmowa Pani Lidia Sadowa

– v-ce burmistrz miasta Sokołów Podlaski Pan Krzysztof Dąbrowski

– skarbnik miasta Sokołów Podlaski Pani Grażyna Grądzka

– właścicielka K. U. F. Pani Agnieszka Tomaszewska

– przedstawicielka Rady Rodziców Pani Anna Lesiuk

Tegoroczne prezentacje uczestników konkursu oceniało Jury w składzie:

Przewodnicząca:

– Pani Lidia Sadowa

Członkowie:

  – Pan Krzysztof Dąbrowski

  – Pani Grażyna Grądzka

  – Pani Agnieszka Tomaszewska

   – Pani Anna Lesiuk

Wśród prezentowanych utworów były między innymi: ,,Serenade Leise Flehen Meine Lieder, ,,Lee Loos”, ,,Let it go”, ,,Deszczowa piosenka”, ,,Wiosenne przebudzenie”, „Taniec gwiazd”. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Dzieci przygotowywały się pod okiem swoich nauczycieli. Były piękne stroje i ciekawe układy taneczne.

Komisja konkursowa miała trudne zadanie, aby wyłonić finalistów. Po naradach uzgodniono, że wszyscy uczestnicy otrzymują maksymalną liczbę punktów i zajmują I miejsce. Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały nagrody, a dyrektorzy poszczególnych placówek pamiątkowe dyplomy i statuetki ufundowane przez sponsorów. 

Pani Dyrektor Jolanta Krysiak oraz organizatorzy konkursu: Wioletta Skorupka , Urszula Ciach, Iwona Kucharek , Beata Drzewiecka serdecznie gratulują wszystkim grupom tanecznym udanych występów, dziękują paniom za wspaniałe przygotowanie swoich wychowanków. Podziękowania płyną również do gości za to, że zaszczycili nas swoją obecnością . Szczególnie dziękujemy pani Lidii Sadowej, aktorce teatralnej i filmowej pochodzącej z naszego miasta, że w natłoku obowiązków zawodowych znalazła czas, aby być w tym dniu razem z nami. Dziękujemy również sponsorom, dyrektorom poszczególnych placówek oraz licznie zgromadzonej publiczności.