Sokołów się bogaci

Biblioteka miejska w Sokołowie

W odpowiedzi na pytania, które zgłaszają radni, w Urzędzie Miasta powstał dokument, w formie raportu, będący dokładnym podsumowaniem, szczegółowym bilansem ewidencji gruntów, które w ciągu 5 lat miasto kupiło i sprzedało.
Autorem raportu są pracownicy komórki Mienia Komunalnego.
– Wynika z niego, że w ciągu minionych 5 lat sprzedaliśmy 14 hektarów gruntów będących własnością miasta, a pozyskaliśmy 20 hektarów. To oznacza że miastu przybywa gruntów, a nie ubywa – mówi Krzysztof Dąbrowski.
Bilans jest optymistyczny – w ciągu minionej pół dekady, po dodaniu kupionych i odjęciu sprzedanych gruntów, w zasobach miejskich jest o 6 hektarów więcej, niż było.
Dokument to podsumowanie z okresu ostatnich pięciu lat. Co ważne, zawarte w nim informacje nie są niczym nowym.
Zgodnie z wymogami prawa, co roku powstaje pisemna informacja o stanie mienia komunalnego, zawierająca wielkości posiadanych zasobów, ilości mieszkań socjalnych i komunalnych będących w zasobach miasta, działek i gruntów.
Z tych dokumentów można dowiedzieć się, jak władze miasta zarządzają nieruchomościami i miejskim majątkiem. Łatwo w nich znaleźć informacje o budynkach wydzierżawionych osobom indywidualnym i fizycznym, lokalom wynajmowanym przedsiębiorcom, nieruchomościach sprzedawanych, dzierżawionych, przekazywanych nieopłatnie.
– Radni często o to pytają na posiedzeniach komisji. Te informacje dostępne są w komórce Mienia Komunalnego. Radni są odsyłani właśnie do tych dokumentów – mówi Krzysztof Dąbrowski.