Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich

Logo akcji

Kancelaria Prezydenta RP, we współpracy z trzynastoma ministerstwami, opracowała broszurę „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”, zawierającą informacje o aktualnych programach pomocowych i działaniach służących poprawie warunków życia mieszkańców wsi. Zawiera ona wszystkie niezbędne dane dotyczące warunków i zasad przyznawania pomocy, o którą mogą ubiegać się mieszkańcy obszarów wiejskich lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.