Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza

Chmura dymu

W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia. Ostrzeżenie obowiązuje do dnia 8.04.2019 r. godz. 23.59.

Plakat informacyjny
foto:  - 12
foto:  - 14
foto:  - 13