Dzień Ziemi w MP3

Przedszkolaki podczas przedstawienia

,,Drodzy Ziemianie, czy wiecie

                                                                      Jeśli śmiecić nie przestaniecie

        Niedługo sami w tych śmieciach utoniecie”

Działania ekologiczne na stałe wpisane są w działalność naszego przedszkola i wpływają na kształtowanie postaw ekologicznych naszych wychowanków. Wśród nich są cykle zajęć o oszczędzaniu wody i energii czy recyklingu, systematyczne patrole ekologiczne, zbieranie plastikowych nakrętek oraz udział w akcji sprzątanie świata. Światowy Dzień Ziemi jest to największe ekologiczne święto.

W bieżącym roku szkolnym uroczystość ta odbyła się 25 kwietnia. W tym dniu królowały w przedszkolu kolory Ziemi, dzieci ubrane były odświętnie oraz na zielono, niebiesko, żółto, czerwono i szaro. Dzieci z grupy Kubusie i Wiewiórki przedstawiły inscenizację ,, Na ratunek Ziemi” w której utrwaliły wszystkim zasady segregacji śmieci i przypomniały jak należy dbać o środowisko i sprzątać świat.

Następnie wszystkie dzieci wspólnie zaśpiewały piosenkę Ziemia wyspa zielona. Na koniec zaś dzieci złożyły przyrzeczenie ,,Przyjaciół przyrody”, w którym przyrzekały chronić przyrodę, oszczędzać wodę, drzewa szanować, kwiaty hodować i zachęcać do tego inne dzieci.

Wyrażamy nadzieję, że ta uroczystość na długo pozostanie w pamięci uczestników, a w konsekwencji rozbudzi ciekawość światem, a także uzmysłowi nam wszystkim, że każdy człowiek jest zależny od jednej i tej samej Ziemi, dlatego musimy o nią dbać niezależnie od tego kim jesteśmy i ile mamy lat.