Dla bezdomnych psów i kotów

Pies w budzie

Rada Miejska przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt”.
Taki program rada przyjmuje co roku. Jego założenia nie różnią się od tych z lat poprzednich. Tak jest i w tym roku z tym, że nowy program zakłada nieco więcej funduszy.
Na zadanie związane z odławianiem bezpańskich zwierząt i opieką nad zwierzętami przebywającymi w miejskim schronisku miasto przeznacza 32 tys. zł. W tej kwocie 20 tys. zł zostanie przeznaczonych na opiekę weterynaryjną, sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt (w ubiegłym roku to było 15 tys. zł) i 10 tys. zł na dokarmianie zwierząt przebywających w Miejskim Schronisku, na prace bieżące związane z utrzymaniem schroniska oraz na dokarmianie wolno żyjących kotów.
– W funkcjonowaniu schroniska bardzo pomagają wolontariusze. Wiele spraw związanych z dożywianiem pozyskiwaniem nowych kojców załatwiają właśnie oni. Ich aktywność to ogromna pomoc. Organizują cykliczne akcje pomocowe, zbiórki funduszy i karmy, coraz częściej takie inicjatywy wychodzą od mieszkańców. Dobry przykład dają nowożeńcy – mówi burmistrz Bogusław Karakula.
W samym schronisku na bieżąco powstają nowe kojce.
Mieszkańcy coraz częściej pytają o wybieg dla psów. Takie pytanie od jednego z radnych padło podczas ostatniej sesji.
W odpowiedzi radny usłyszał, że budowa wybiegu jest planowana a pieniądze na ten cel zbierają wolontariusze.

fot. Schronisko dla psów w Sokołowie Podlaskim Wolontariat/FB