Nagłówki

Pakiet dla Miast Średnich

Najbliższy konkurs dedykowany miastom średnim w ramach POIR (poddziałanie 3.2.1) został ogłoszony już 20.02.2019 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach konkursu dedykowanego miastom średnim zaplanowano na 25.03.2019 r. 

Link do harmonogramu naborów POIR: http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/ 

Na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju można znaleźć informację o zmienionych kryteriach naboru wniosków, umożliwiających uzyskanie wsparcia szerszemu gronu przedsiębiorców: 

https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/550-mln-zl-dla-innowacyjnych-przedsiebiorcow-z-miast-srednich/.

foto:  - unnamed