Konkursy na stanowisko dyrektora PSP Nr 3 oraz MP Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika oraz Miejskiego Przedszkola Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 w Sokołowie Podlaskim

Szczegółowe wymagania dotyczące kandydatów na stanowisko dyrektora oraz termin składania ofert określa ogłoszenie stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 7 marca 2019 r.