Instytucje udzielające informacji i wsparcia

Centrum Pomocy Socjalnej
ul. Wolności 26   
08 – 300 Sokołów Podlaski
tel.: 25 781 65 99 lub 537 402 111
e-mail: cps@sokolowpodl.pl

Pomocy udzielą:

 • Pracownicy socjalni – poniedziałek – piątek: 7 45-15 45
 • Konsultant prawnik – poniedziałki i wtorki w godzinach: 7 45-14 45 oraz czwartki 7 45-10 45.
 • Psycholog – środy i piątki w godzinach: 745-15 45.

Ważne – jeżeli z jakiegoś powodu rodzina, osoba nie jest w stanie osobiście zgłosić się do Centrum, można ustalić spotkanie z każdym ze specjalistów w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej uzyskaniem pomocy. W takich sytuacjach należy telefonicznie skontaktować się z wybranym specjalistą w godzinach jego pracy.

Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim
ul. Wolności 50 08-300
Sokołów Podlaski
tel.: 25 787 20 11-14
e- mail: kppsokolowpodl@ra.policja.gov.pl

Zgłoś się do dzielnicowego:

 • asp. Artur Pankiewicz, tel: 519 035 535 lub 25 787 20 11, e-mail: dzielnicowy.sokolowpodlaski1@ra.policja.gov.pl
 • sierż. szt. Piotr Kondraciuk, tel: 506 894 137, 25 787- 20-11, e-mail: dzielnicowy.sokolowpodlaski2@ra.policja.gov.pl
 • st. asp. Wojciech Antoniak, tel: 519 035 527 lub 25 787-20-11, e-mail: dzielnicowy.sokolowpodlaski3@ra.policja.gov.pl
 • asp. szt. Mirosław Siemieniuk, tel: 519-035-531 lub 25 787-20-11, e-mail: dzielnicowy.sokolowpodlaski4@ra.policja.gov.pl

Urząd Miasta – Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18A
08 – 300 Sokołów Podlaski
tel.: 25 787 22 57
e-mail: orpa@sokolowpodl.pl

PORADNICTWO INDYWIDUALNE

 • Dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu –       poniedziałek – piątek: 800-2000 i niedziela: 1530-1830
 • Dla ofiar przemocy – czwartek: 1500-1700 i 1900-2000
 • Socjoterapeutyczne dla dzieci i rodziców – wtorek: 1600 -1900
 • Prawne: z zakresu prawa rodzinnego, karnego, cywilnego,  administracyjnego – poniedziałek: 1700-2000

GRUPY TERAPEUTYCZNE

 • Dla ofiar przemocy – czwartek: 1700-1900
 • Zapobiegania nawrotom picia i dalszego zdrowienia – ostatnia niedziela
 • miesiąca: 1000-1600
 • Dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy
 • domowej – ostatnia niedziela miesiąca: 1000-1600

GRUPY SAMOPOMOCOWE

 • Al – Anon – dla osób współuzależnionych – czwartek: 1630-1830
 • AA – Anonimowi Alkoholicy- środa: 1700-1900,piątek: 1800-2000 , niedziela:1600-1800

Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Ks. Bosko 5
08-300 Sokołów Podlaski
tel.: 25 781 73 53

Pomocy udzielą:

 • Terapeuci uzależnień
 • Psycholog

Leczenie odwykowe osób dorosłych uzależnionych od alkoholu, hazardu  i osób pijących w sposób szkodliwy oraz dorosłych członków ich rodzin. Poradnia Leczenia Uzależnień SP ZOZ czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1400.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Armii Krajowej 4
08-300 Sokołów Podlaski
tel.: 25 787 22 02

Pomocy udzielą:

 • Konsultant do spraw przemocy
 • Konsultant prawnik
 • Konsultant psycholog

Terminy udzielanych konsultacji na stronie  http://www.pcprsokolow.pl w zakładce Poradnictwo Rodzinne