Czy w Sokołowie powstanie zbiornik retencyjny?

Przepust na Cetynii

Powstaje koncepcja budowy zbiornika retencyjnego na rzece Cetynia. W poniedziałek 18 marca burmistrz Bogusław Karakula spotkał się z projektantami koncepcji. Spotkanie było konsekwencją zapowiedzi budowy zbiornika, podanej do publicznej wiadomości w październiku ub.r. przez Wody Polskie.
O pomyśle budowy zbiornika, już na konferencji prasowej, która odbyła się 16 października przy sokołowskim Bulwarze mówiła dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – Agnieszka Szymula i dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Sokołowie Podlaskim – Zbigniew Bocian. O planach budowy zbiornika mówili podczas oficjalnej konferencji z udziałem burmistrza Bogusława Karakuli, wicemarszałek Senatu Marii Koc i senatora Waldemara Kraski.
Zapowiedziano wówczas, że do budowy zbiornika ma zostać wykorzystane naturalne zagłębienie terenu położone blisko źródeł Cetyni. Zalew miałby powstać w naturalnym zagłębieniu między ulicami Repkowską a Siedlecką.
Przedstawiciele Wód Polskich podkreślali, że budowa zbiornika będzie elementem regulacji systemu wodnego w mieście. Przez Sokołów przepływają dwie rzeki, które w dużej mierze są już uregulowane – Kościółek i Cetynia. Mamy też dwa stawy – staw Mazura i staw w parku Ogińskiego.
Zalew pełniłby funkcję rekreacyjną, byłby też zbiornikiem wody.
Władze miasta przystępują do przygotowań. W poniedziałek, po spotkaniu w Urzędzie Miasta, projektanci pojechali na miejsce, w którym ma powstać zbiornik i wstępnie ocenili je pozytywnie.
Zanim powstanie projekt, należy przeprowadzić specjalistyczne badania. Pozwolą one stwierdzić, czy w tym miejscu jest szansa na istnienie zbiornika. W tym celu planowane są odwierty. Ich wyniki pokażą, czy po przeprowadzeniu prac budowalnych w tym właśnie miejscu, woda napłynie do niecki zalewu. Wyniki badań, które rozpoczną się niebawem pokażą, czy w okolicy jest wystarczająco dużo wód, tzw. powierzchniowych: wód gruntowych i z cieku wodnego oraz podziemnych, które w naturalny sposób będą mogły zasilić zbiornik.
Jeśli wyniki będą pozytywne, zaczną się dalsze przygotowania, w tym rozpoczęcie prac nad projektem.