Zaproszenie dla przedsiębiorców

foto:  - image001

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisami rozdziału 3.4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (RIS), Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich kontynuuje rozpoczęty w 2017 r. przegląd inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego na którą składają się min. konsultacje, odpowiadające procesowi identyfikacji inteligentnej specjalizacji z uwzględnieniem stanowiska najważniejszych grup interesariuszy, jak również analizę opracowań i wyników badań, dotyczących postępów realizacji RIS oraz stwierdzonych barier.

W związku z tym serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie, które odbędzie się 25 lutego 2019 r. w godz. 11:00 – 13.30 w siedzibie Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul Wiszniewskiego 4, 08 – 110 Siedlce (sala konferencyjna nr 35, II piętro).

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o zainteresowanie niniejszym wydarzeniem lokalnych przedsiębiorców z Państwa terenu oraz potwierdzenie przybycia do dnia 20 lutego 2019 r. do godz. 12:00 telefoniczne pod numerem 25 6311545 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: beata.lugowska@mazovia.pl.