Uczniowie z „Dwójki” badali sokołowskie powietrze

Uczniowie podczas zajęć

Przez 80 dni młodzież zbierała próbki, które następnie zbadała w laboratorium pod czujnym okiem swoich nauczycielek oraz pracowników naukowych z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wyniki dają do myślenia.

8 stycznia 2019 r. grupa uczniów z klas VIb i VIIa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim pod opieką nauczycielek biologii i geografii, Wioletty Turos i Beaty Świderskiej, wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Wyjazd zorganizowano w ramach projektu „Badanie czystości powietrza” opracowanego przez szkolny zespół przedmiotów ścisłych i rozwoju psychofizycznego.

Obszar badań

W Zakładzie Badań Środowiskowych i Edukacji Przyrodniczej uczniowie wykonali szereg badań laboratoryjnych mających na celu określenie jakości powietrza na obszarach, z których pobrano próby. Uczniowie zbierali materiał przez 80 dni z sześciu punktów Sokołowa Podlaskiego i okolic. Były to następujące miejsca: w Sokołowie Podlaskim ulice Platynowa, Pogodna, Wolności (Osiedle Syndykat) i Wiejska oraz dwie miejscowości w pobliżu Sokołowa: Korabie i Kupientyn. Badano roztwory wody opadowej pod kątem przewodnictwa elektrycznego, odczynu pH, ilości osadu pyłu, zawartości azotanów oraz siarczanów.

Gdzie najkorzystniej?

Spośród badanych obszarów najgorzej wypadły próby zebrane przy ulicach Wolności i Wiejskiej (najniższe pH oraz największe stężenie azotanów), pod względem zapylenia najwięcej osadu otrzymano z materiału zebranego w Korabiach. Siarczany, powstające głównie w wyniku spalania węgla, wykryto we wszystkich zebranych próbach.

Najkorzystniej wypadło badanie próby z ulicy Pogodnej (mało osadu pyłów, niskie stężenie azotanów, pH zbliżone do czystej deszczówki). Być może na czystość powietrza w tym miejscu wpłynęła rzadka zabudowa, mały ruch samochodowy oraz położenie w zachodniej części Sokołowa – korzystne z uwagi na przeważające w naszej strefie klimatycznej wiatry zachodnie, a więc nie niosące zanieczyszczeń od strony miasta. Satysfakcjonujące były również wyniki uzyskane z ulicy Platynowej.

Edukacja ekologiczna

Zajęcia prowadzone pod kierownictwem pani profesor Elżbiety Królak były niezwykle atrakcyjną formą zdobywania i pogłębiania wiedzy oraz umiejętności uczniów, wskazania możliwości praktycznego wykorzystania własnych działań, kształtowania postaw badawczych. Były jednocześnie świetną okazją do rozwijania postaw proekologicznych i uwrażliwiania na problemy zanieczyszczenia powietrza.

Tekst: Beata Świderska (opracowanie: K. Karpińska)
Zdjęcia: Wioletta Turos