Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

W dniu 1 lutego 2019 r. Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Zarządzeniem Nr 22/2019 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sokołowa Podlaskiego w zakresie kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.