Otwarcie nowej części Żłobka Miejskiego

Uczestnicy uroczystości

31 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie nowej części Żłobka Miejskiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula, Zastępca Burmistrza Krzysztof Dąbrowski, Sekretarz Miasta Maria Truszkowska, Skarbnik Miasta Grażyna Grądzka, Naczelnik Wydziału Funduszy Dariusz Flisiuk, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg Krzysztof Góral, Radni Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, Dyrektor Biura Senatora RP Waldemara Kraski Joanna Malinowska, kierownik budowy Mieczysław Lignowski, Joanna i Jarosław Skolimowscy – BEST.

Po oficjalnej części przecięcia wstęgi i powitania gości przez Dyrektor Żłobka Miejskiego Beatę Nowakowską, nadszedł czas na część artystyczną, w której wystąpiły dzieci ze żłobka oraz absolwenci obecnie uczęszczający do MP3.