MP2 z tytułem „Przedszkole Niepodległej”

Uroczystość wręczenia tytułu

8 lutego w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie podczas uroczystej gali konkursu dyrektor Urszula Marcinkowska odebrała  zaszczytny tytuł Przedszkola Niepodległej .

Organizatorem konkursu „Szkoła Niepodległej” był Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Konkurs był elementem programu wychowawczego ZHR „Niepodległa 1918-2018”. W konkursie udział wzięło ponad 400 placówek oświatowych, z których 215 otrzymało Tytuł „Szkoły Niepodległej”. Są to szkoły , które najlepiej wykonały zadania zalecane przez ZHR. Do konkursu przystąpiły również placówki przedszkolne- siedem z nich, w tym Miejskie Przedszkole nr2 w Sokołowie Podlaskim, otrzymało szczególne wyróżnienie za wypełnione zadania. W uroczystej Gali Szkół Niepodległej uczestniczyli laureaci konkursu – dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie oraz zaproszeni goście i kuratorzy oświaty. Galę rozpoczęła Konferencja historyczna pod przewodnictwem Marszałków Sejmu i Senatu. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Premier Mateusz Morawiecki , Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, Senator RP prof. Jan Żaryn, Poseł Sejmu RP Teresa Wargocka, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz, przewodniczący ZHR hm. prof. Grzegorz Nowik. Laureaci konkursu otrzymali imienny certyfikat, pamiątkową tablicę oraz zestawy książek i kalendarzy. Uroczyste otwarcie wystawy w foyer Sejmu z okazji rocznicy Sejmu Ustawodawczego 10.02.1919 r. oraz wspólna fotografia zakończyły Galę Szkół Niepodległej.