Konsultacje społeczne w spr. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z pismem Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o .o. nr 266/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia nowego cennika za przyjęcie odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim, w dniu 5 lutego 2019 r. wycofał z sekretariatu Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim wcześniej konsultowany z mieszkańcami projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Sokołów Podlaski oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Po uwzględnieniu nowych cen przyjęcia odpadów przygotowany został nowy projekt uchwały zmieniającej stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, który zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski nr 23/2019 poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi przeprowadzone będą w formie spotkania w dniu 21 lutego 2019 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim.