Historia zapisana w budynkach

Synagoga w Sokołowie

Zdjęcia Synagogi (w tym jedno unikatowe, wykonane na dzień przed zniszczeniem jej przez Niemców), stary młyn, starostwo, pałac Malewiczów, dworzec kolejowy, cukrownia, gimnazjum, konkatedra czy poczta carska – te budynki to historia miasta. Część z nich istnieje i zmienia się wraz z miastem, część przeszła do historii. Wszystkie razem wzięte opowiadają historię miasta.
Wykorzystali to historycy z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, która działa przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. Stworzyli pokaz mulitimedialny, będący wstępem do wystawy. Pokaz „Sokołów – historia zapisana w budynkach” można było zobaczyć 9 stycznia w MBP.
Na pokaz do biblioteki przyszło ponad 40 osób. Był wstępem do wystawy, którą na najbliższe Dni Sokołowa przygotowuje Miejska Biblioteka Publiczna.
Na wystawie zobaczymy fotografie Sokołowa Podlaskiego z okresu międzywojennego, II wojny światowej, PRL-u oraz czasów współczesnych. Zdjęcia wyselekcjonowano ze zbiorów zakupionych przez Bibliotekę, stanowiących jej własność, jak też udostępnionych przez mieszkańców. Wybrane fotografie to budynki, które na przestrzeni lat, w sposób istotny zmieniły swój kształt i przeznaczenie.
Zbiór to owoc pracy historyków z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta. Część z nich została kupiona na licytacjach, część przekazana do pracowni przez mieszkańców. Wszystkie to prawdziwe perełki. Szczególnie cenne wydają się zdjęcia Synagogi – wykonane na dzień przed zniszczeniem. Widać na nim budynek, który nosi już wyraźne ślady wojny i mieszkańców pochodzenia żydowskiego.
Inne to zdjęcie nieistniejącego już młyna usytuowanego w pobliżu dworca kolejowego, w którym teraz mieści się biblioteka.
Ciekawą fotografią są zdjęcia Starostwa, które stało w miejscu, w którym dziś stykają się ulice Długa i Repkowska.
Budynki zmieniały się wraz z miastem. Mało kto wie, że przed wojną w miejscu, gdzie teraz znajduje się Sąd Rejonowy, mieściło się gimnazjum, podczas II wojny światowej był tam szpital dla żołnierzy niemieckich, a po wojnie Zakład Doskonalenia Zawodowego.
Kto dziś pamięta o przepięknej kamienicy, stojącej przy Rynku, przy Synagodze? Jak świątynia, ona także została zniszczona w czasie wojny.