Rekordowy i z nadwyżką

Sokołowscy radni

Rekordowy, przekraczający 110 mln zł budżet, długa lista inwestycji i zaplanowana w budżecie nadwyżka. Tak wygląda budżet Sokołowa Podlaskiego na 2019 r. Został przyjęty 28 grudnia przez Radę Miasta.
To wyjątkowy budżet i podczas sesji podkreślali to radni:
„Radni zasiadający w Radzie już kolejną kadencję wiedzą, że tak dużego budżetu jeszcze nie uchwalaliśmy. Po stronie dochodów ponad 110 mln zł to bardzo dużo, jak na miasto wielkości 18 tysięcy mieszkańców. To budżet bardzo ambitny. Widać to, kiedy przejrzymy się budżetom innych gmin miejskich czy wiejskich. Nasz budżet jest duży i ambitny. Życzymy, żeby udało się go zrealizować” – powiedział przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Hardej.
Zwrócił też uwagę na to, że przedłożony przez burmistrza projekt radni przyjęli bez żadnych poprawek. „To pierwszy budżet w tej kadencji. Będzie mocnym sygnałem do określenia gospodarki finansowej miasta na kolejne lata”.
Burmistrz Bogusław Karakula dziękował.
„Serdecznie dziękuję za uchwalenie tego budżetu. Nie pamiętam żeby w ciągu ostatnich ośmiu lat którykolwiek budżet był budżetem łatwym. Budżety realizujemy wspólnie. Ja odpowiadam za wykonanie a radni bardzo mi w tym pomagają” – powiedział burmistrz Bogusław Karakula.
Burmistrz dodał, że budżet to „płynny” plan wydatków, nad którym trzeba pracować cały czas, przez cały rok. Wyraził przekonanie, że w roku 2019, jak i w latach poprzednich budżet zostanie zrealizowany.
Budżet na 2019 r. jest tak duży między innymi dlatego, że zawiera wiele inwestycji z udziałem środków zewnętrznych a także tych mających być realizowane z budżetu.
To między innymi RiT, który miasto nadal realizuje, wspólnie ze Starostwem Powiatowym, budowa ścieżek rowerowych, dróg i chodników. Budżet zasiliła dotacja na modernizację kolejnych budynków na terenie Cukrowni.
Inwestycją, która bardzo poprawi miejskie finanse będzie wymiana wymiana 1200 lamp ulicznych z tradycyjnych na ledowe.
„ Pieniądze, które uda nam się zaoszczędzić na oświetleniu będzie można wykorzystać na kolejne inwestycje i na spłaty kredytów.
Z wyliczeń wynika, że zadłużenie miasta będzie spadać. W nowym budżecie jest nadwyżka budżetowa.
Za przyjęciem budżetu głosowało 9 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.