Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji społecznych