Komisje miejskie już wybrane

Sokołowscy radni

Na drugiej sesji Rady Miejskiej, 30 listopada, radni wybrali składy komisji.

Najwięcej emocji towarzyszyło wyborowi członków Komisji Rewizyjnej. Powstała też nowa komisja – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Będzie liczyła 5 osób. Taką propozycję zaraz po rozpoczęciu obrad wysunął przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Hardej. Jak powiedział, „taka liczba członków tej Komisji funkcjonowała, od kiedy jestem przewodniczącym i uważam, że Komisja Rewizyjna z taką liczbą członków sprawdza się najbardziej”. Radni w głosowaniu poparli wniosek przewodniczącego.

Do Komisji Rewizyjnej kandydowali radni: Grzegorz Plichta, Marek Krysiak, Jacek Jackowski, Grażyna Skowronek, Damian Strzała, Michał Lipiński, Krystyna Matysiak, Robert Doliński, Józef Kalicki.

Najwięcej głosów dostali: Grzegorz Plichta (11 głosów), Jacek Jackowski (11), Grażyna Skowronek (11), Michał Lipiński (11) i Marek Krysiak (10). Ci radni weszli do komisji. Przewodniczącym został Jacek Jackowski.

Komisję Inwestycji i Finansów tworzyć będą: Grzegorz Plichta, Marek Matysiak, Grażyna Skowronek, Damian Strzała, Robert Doliński, Krzysztof Rybak, Waldemar Hardej. Przewodniczyć jej będzie Grzegorz Plichta.

Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych będzie składać się z radnych: Jacka Jackowskiego, Zygmunta Wycecha, Michała Lipińskiego (przewodniczący), Jana Rosochackiego i Marka Florczuka.

Skład nowej Komisji Rozwoju to: przewodniczący Marek Florczuk (przewodniczący), Marek Krysiak, Józef Kalicki, Krystyna Matysiak, Krzysztof Rybak, Waldemar Hardej.

Nowa – Komisja Skarg Wniosków i Petycji będzie zbierała się doraźnie, w zależności od potrzeb i ma liczyć 5 osób. Pracować w niej będą: Marek Matysiak, Jan Rosochacki, Marek Krysiak, Marek Florczuk i Michał Lipiński. Przewodniczącym został Marek Krysiak.

Pierwszym zadaniem nowych komisji będzie zaopiniowanie projektu budżetu na przyszły rok. Projekt już trafił do radnych. Planuje się, że budżet zostanie uchwalony między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem.